3D model of heart valve woven scaffold

3D model of heart valve woven scaffold’s performance during blood flow.

Sheep’s heart valve at work

The performance of sheep’s heart valve working externally.

Bacterial bionanocellulose for heart valve tissue engineering

Bacterial bionanocellulose for heart valve tissue engineering – current status, progress and perspectives

  1. Developing 3D geometry of entire valve using controlled deposition of cellulose on the mandrel.

My plan is to cultivate the bacteria in such way, that at the end a readily heart valve will be obtained. The growth medium (or one of its constituents) should be formed appropriately. The bacteria will than produce cellulose, but only in the provided shape.

Advanced geometrical Ca- alginate structures were already obtained by me in similar manner (fig.1.).

Figure 1. Heart valve structures based on alginate

Continue Reading

Qatar Foundation Annual Research Conference 2016

The Qatar Foundation Annual Research Conference 2016 (ARC’16) was held on 22nd and 23rd March 2016 at the Qatar National Convention Centre.

On the conference we presented 6 posters concerning heart valve scaffolds. All the posters can be found below.

Continue Reading

On the way to the optimal design of an aortic heart valve -or- discovering the obvious?

The results of following survey were presented at Qatar Foundation Annual Research Conference 2016 (ARC’16) 22nd-23rd March 2016, Qatar National Convention Centre, Doha, Qatar

The first task of tissue engineer trying to make a scaffold of a heart valve, is to adapt some model of a heart valve to establish target geometries and properties that should be recreated in artificial scaffold. The natural way to do so is to conduct literature research and find the current scientific consensus on the topic. Here the problems start, each researcher seems to have an individual opinion about optimal geometry of valve. What makes situation more complex is that each researcher has carefully chosen arguments to explain why that particular design is better than others. Hence, the consensus is not there yet, we chosen to contribute to this discussion. The analysis of available reports enable to “cook out” 2 distinguishable and to some extent contrary hypothesis.

1st –the optimal architecture of artificial valve is an architecture of native one (Prof. Magdi Yacoub).

2nd-there is not such a thing as optimal architecture of a heart valve, and never will be

Continue Reading

Harmonogram konkursów dla przedsiębiorców i jednostek naukowych

Poniżej przedstawiono zestawienie trwających obecnie oraz nadchodzących konkursów na granty w ramach działań R&D między nauką i przemysłem. Konkursy kierowane są głownie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych także z poza Kraju. Konkursy posegregowane są chronologicznie wg nadchodzącej daty zakończenia aplikacji. Przedstawione dane są tylko ogólnym przedstawieniem treści konkursu. Aby zapoznać się ze szczegółami, należy kliknąć w odnośniki widoczne w tabeli. W razie pytań, podano także dane kontaktowe dla poszczególnych pozycji.

Pobierz harmonogram w PDF

Wymagania dla instalacji butli z gazem w laboratorium badawczym

Instalacje dla azotu, tlenu, argonu, helu, metanu i wodoru

Dla pełnej instalacji gazowej:

Wewnętrzne instalacje instalacji gazów wykonać należy z rur stalowych, ze stali chromowo-niklowej odpornej na korozję, z atestem, wg PN-H-74242:1985/Az2:1996, PN-EN 10216-5:2006/AC:2008, PN-EN-ISO 7396:2007, PN-EN 10088-1:2007. Przykładowo rury ze OOH17N14M2 (AISI 316L/1.4404). Materiałem wyjściowym do wykonania instalacji gazowych są przewody rurowe o średnicy 1/4” i 3/8” dla azotu. Odcinki rurek stalowych łączone ze sobą przy pomocy spawania orbitalnego w osłonie argonu lub łączone przy pomocy kolanek, złączek, zacisków typu Swagelog. Łuki na sieciach i instalacjach wykonać promieniem Rmin=5DN lub za pomocą kolan ze stali j.w. Armatura i łączniki instalacyjne ciśnieniowe, ze stali j.w., z połączeniami skręcanymi i zaciskowymi. Sieci instalacji gazowych należy mocować do ścian przy pomocy standardowych uchwytów. Przejścia przez ściany lub przegrody budynku uszczelnić masą Hilti GP 601S. Wykonane sieci gazowe należy poddać próbie szczelności 1,5 x większej od ciśnienia sieciowego w czasie 24 godzin. Sieci oznakować przez naklejenie pasków foliowych z napisem poszczególnych gazów i kierunku przepływu.

Continue Reading

Cennik usług leczenia otyłości w prywatnych placówkach medycznych w Polsce

Ceny usług leczenia otyłości:

Śląskie:

 

AdvanceMed – Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej

ul. Kasztanowa 5, 44-144 Nieborowice

Laparoskopowe zespolenie omijające żołądek / by-pass gastryczny  20 000 zł

Rękawowa resekcja żołądka laparoskopowo  17 500 zł

Continue Reading