Fig1Following materials consist of my current work related to design of heart valve scaffolds. If you are interested in collaborating with me, you can read presented documents, to make yourself acquainted with the scope of my research.

There is one condition though. Some of those are not published papers and thus must not be citied and their content must not be reused in any form.

If you agree with this statement, feel free to read my materials.

Poniższe materiały zawierają informacje dotyczące moich zainteresowań badawczych związanych z protezami zastawek serca. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zachęcam do zapoznania się z przedstawionymi poniżej opracowaniami.

Bardzo proszę jednak o zachowanie poufności. Nie wszystkie z poniższych artykułów zostały opublikowane, dlatego też nie mogą być w żaden sposób kopiowane i ponownie wykorzystywane bez zgody autorów.

Please use the arrows to look through the articles.
Prosze użyć strzałek do przeglądania artykułów.

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>