Instalacje dla azotu, tlenu, argonu, helu, metanu i wodoru

Dla pełnej instalacji gazowej:

Wewnętrzne instalacje instalacji gazów wykonać należy z rur stalowych, ze stali chromowo-niklowej odpornej na korozję, z atestem, wg PN-H-74242:1985/Az2:1996, PN-EN 10216-5:2006/AC:2008, PN-EN-ISO 7396:2007, PN-EN 10088-1:2007. Przykładowo rury ze OOH17N14M2 (AISI 316L/1.4404). Materiałem wyjściowym do wykonania instalacji gazowych są przewody rurowe o średnicy 1/4” i 3/8” dla azotu. Odcinki rurek stalowych łączone ze sobą przy pomocy spawania orbitalnego w osłonie argonu lub łączone przy pomocy kolanek, złączek, zacisków typu Swagelog. Łuki na sieciach i instalacjach wykonać promieniem Rmin=5DN lub za pomocą kolan ze stali j.w. Armatura i łączniki instalacyjne ciśnieniowe, ze stali j.w., z połączeniami skręcanymi i zaciskowymi. Sieci instalacji gazowych należy mocować do ścian przy pomocy standardowych uchwytów. Przejścia przez ściany lub przegrody budynku uszczelnić masą Hilti GP 601S. Wykonane sieci gazowe należy poddać próbie szczelności 1,5 x większej od ciśnienia sieciowego w czasie 24 godzin. Sieci oznakować przez naklejenie pasków foliowych z napisem poszczególnych gazów i kierunku przepływu.

Przykładowe węże stosowane do podłączania butli z gazem:

Teflon – niezalecany do gazów niskocząsteczkowych (He, H2)

Średnica wewnętrzna przewodu, w zależności od ciśnienia (dla przewodu firmy Tubes International)

średnica wewnętrzna [mm]

ciśnienie robocze [bar]

6-6,5

225

12,1-12,6

217

9,1-9,6

180

 

Stal nierdzewna – dla każdego rodzaju gazów

Średnica wewnętrzna przewodu, w zależności od ciśnienia (dla przewodu firmy Tubes International)

średnica wewnętrzna [mm]

ciśnienie robocze [bar]

6,2

300

 

Punkty poboru gazu z manometrem do instalacji na ścianie:

http://www.poland.airliquide.com/pl/nasza-oferta/laboratoria-5/armatura-do-gazow-laboratoryjnych/punkty-poboru.html

http://envag.com.pl/produkty/elementy-instalacji-gazow-technicznych-gazow-medycznych-i-cieczy/rotarex/punkty-poboru-gazu/punkty-poboru-gazy-obojetne/

http://www.highpurity.pl/punkty-poboru-2/

http://perfect-lab.pl/wyposazenie-laboratorium/reduktory-i-panele-do-gazow-czystych/

 

Reduktory:

http://www.poland.airliquide.com/pl/nasza-oferta/laboratoria-5/armatura-do-gazow-laboratoryjnych/reduktory.html

http://envag.com.pl/produkty/elementy-instalacji-gazow-technicznych-gazow-medycznych-i-cieczy/rotarex/reduktory-do-50-bar/

http://envag.com.pl/produkty/elementy-instalacji-gazow-technicznych-gazow-medycznych-i-cieczy/rotarex/reduktory-do-200-300-bar/

http://envag.com.pl/produkty/elementy-instalacji-gazow-technicznych-gazow-medycznych-i-cieczy/rotarex/reduktory-do-gazow-ultraczystych/

 

Zawory i węże:

http://adjalab.pl/

http://www.tubes-international.pl/weze_do_gazow_technicznych.html

 

Złączki i inne elementy montażowe są dostępne u poszczególnych producentów

 

Link do wersji *pdf

Categories: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>